Lakara

Varyo

varyo

Varyo

NADZOROVANO ZAGOTAVLJANJE VAKUMA

Prednosti:

• Energetsko učinkovito delovanje
• Zmanjšano nastajanje prahu
• Prilagoditev vakuma za posamezni sprejemnik
• Znižanje rednega vzdrževanja za 50%
• Uporaben za vse Piovanove centralne sisteme (Easy3 ali centralni transport materiala s PLC nadzorom)
• Optimalni transport materiala na kratke in dolge razdalje. Odvisno od razdalje točke  skladiščenja materiala, Varyo optimizira vse procesne parametre vključno z energijsko porabo za transport materiala

črta piovan

VARYO, linija vakumskih enot za transport materiala, ki samodejo prilagodi čase ciklov, da zmanjša mehanske obremenitve materiala in zmanjša porabo električne energije.

Centralne vakumske enote so predmet  stalnega obratovanja, takrat ko delajo in tudi ko čakajo. Varyo lahko prične in konča delo kadar je to potrebno, ne da bi ogrozil življensko dobo in zanesljivost ventilatorja / črpalke ali pogonskega motorja.

Transport granulata predstavlja določen mehanični / fizični stres. Posledica tega je nastanek prahu. Ustrezna hitrost prenosa v cevi je tisto, kar omogoča doseči VARYO sistem. Odvisno od razdalje, višine in količine zahtevanega materiala za transport, lahko Varyo nastavimo tako, da zagotovi ustrezen vakum na začetku, ko se material začne transportirati, v vmesni fazi, ko material polni vakumski sprejemnik in v končni fazi, ko je potrebno linijo očistiti. Te faze zahtevajo različne stopnje vakuma v vodu in trajajo različno dolgo, odvisno od dolžine, višine in količine materiala.