Lakara

Nadzor

Postopek povečevanja stabilnosti – Samoregulacijski procesi za vzdrževanje kakovosti in večjo učinkovitost.

Tudi majhna nihanja proizvodnih pogojev imajo lahko velik vpliv na končnega izdelka, zato ENGEL navdušuje s pametnim stroji, ki te spremembe samodejno zaznajo in tudi utrezno prilagodijo proizvodne parametre. Upravljalci strojev se tako lahko zanašajo na optimalno pomoč, v proivodnji lahko zagotavljajo stalno kakovost brez izmeta, pa tudi močno izboljšano energijsko učinkovitost.

iQ flow control

nadzor pretoka in temperature

iQ vibration control

zazna oscilacijske v premike robota s pomočjo 3-D senzorev gibanja

ENGEL iQ clamp control software determines the optimum clamping force quickly

iQ clamp control

samodejno določi idealno vpenjalno silo – tako lahko prepreči ožige in podobne anomalije

iQ weight control

pod nadzorom ohranja zunanje proizvodne pogoje – ta pametna programska oprema samodejno kompenzira različna nihanja v proizvodnem procesu in to v realnem času